Atlas Kalorimetre ve Su Sayaçları


Atlas Kalorimetre ve Su Sayaçları
Kış ayları denildiğinde akla ilk gelen şey soğuk ve buna bağlı olarak da ısınma ihtiyaçları oluyor. Isınmak çok önceleri sobayla olurken yakın bir geçmişe kadar kaloriferler evimizin başköşesinde dururdu. Bir dönem katalitik sobalar çok yaygın hale geldi ve tabi aynı dönemlerde elektrikli soba da alternatif olarak her evin köşesinde dururdu. Isınma sürekli olarak baş konularımız arasında yer alınca ihtiyaca yönelik ısınma teknolojileri de bir hayli gelişti.
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre ve Enerji Performans Yönetmeliğince kullanım alanına ait ruhsat esas alınarak, toplam kullanım alanının 2000 m2’nin üstünde olduğu durumlarda merkezi ısıtma sistemi kullanılması zorunluluğu vardır. Kullanım izni almamış binalar ile eski binaların da Mayıs 2012 itibariyle bu yasayı uygulaması gerekmektedir. Peki, nedir bu merkezi ısıtma sistemi?
Site, apartman gibi toplu konutların olduğu bölgelerde her hanenin tek tek kendi ısınma ihtiyacını karşılamasındansa her birime ulaştıracak merkezdeki tek sisteme merkezi ısıtma sistemi denir. Genellikle elektrik yardımıyla bu işlemi gerçekleştiren güçlü bir ana kazan dairesinden ibarettir. Bu sistemin esas amacı her hanenin tükettiği kadar ısınma bedeli ödemesidir. Evi ve dolayısıyla ısıyı kullanmadığı durumlarda her evin sistemi kendi adına kapatma imkânı vardır ki buna dayanarak harcadığı kadar öder.
İşte bu harcanan ısının miktarını ölçen sayaca kalorimetre adı verilir. Bu sistemde ısı, diğer maddeler üzerinde oluşturduğu değişime bağlı olarak ölçülür. Bu değişimler;
1.       Madde hacminde sıcaklık artışına bağlı bir artma,
2.       Oluşan bariz enerji ve
3.       Maddenin halindeki değişmedir.
Kalorimetreler Mekanik Kalorimetreve Ultrasonik Kalorimetre olmak üzere ikiye ayrılır. Mekanik Isı Sayacının bir türbin sistemi vardır ve bu türbinden geçen su miktarı hacimsel olarak ölçülür. Bu ölçüm kısmı mekanik olduğu için bu ismi almıştır. Ultrasonik Isı Sayacında ise herhangi bir mekanik bölüm bulunmaz. Tamamen elektronik olarak ölçüm ve hesaplama yapılır.  Bu ölçüm sonucunda debi de ölçülür.
İlk ısı ölçü sistemi, bir kilogram buzu eritmek için gerekli ısı miktarını ölçmeye dayalı olandır. Bundan sonraki ısı sayaçları genellikle bu prensibi esas alarak gelişmiştir. Tabi konu buz olunca suyun donması ve erimesi esas alınıyor ve aslında ısınmanın son dönemde keşfedilen temiz yakıt doğalgaz dışında ancak en ucuz olarak akla gelen suyla sağlanabildiği gerçeği de ortaya çıkmış oluyor.
Aslında suyun evlere iletilmesi de ısı gibi merkezi bir sistemle olur. Fakat bu merkeziyet bütün bir şehir bazındadır. Tabi elbette her eve giren suyun miktarının ölçülmesi ve bu harcanan suyun bedelinin anlaşılabilmesi için de evlerde su sayaçları bulunmalıdır. Bu sayaç su tesisatının girişinde bulunur ve içinden geçen suyun miktarını hacimsel olarak ölçer. Üzerinde bulunan ekrandan da bir görevli, yılın belli zamanlarında o miktarı not alır. Bu şekilde harcadığınız suyun bedeli Sular İdaresi Başkanlığı tarafından hesaplanır ve faturanıza yansıtılır.
Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri A.Ş.
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi.
3 Nolu Bina No:38 Melikgazi/KAYSERİ

TEL: 0352 224 32 84
FAX: 0352 224 32 85

E-POSTA: info@atlassayac.com

Atlas Kalorimetre ve Su Sayaçları

0 yorum:

-->